นายศรัณย์ แสงเงิน ( Sarun Sangngoen )

นายศรัณย์ แสงเงิน ( Sarun Sangngoen )

นายศรัณย์ แสงเงิน ( Sarun Sangngoen )


ตำแหน่ง บรรณธิการเว็บ ไก่อีสาน

นายศรัณย์ เป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ ไก่อีสาน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้อย่างสูงในด้านไก่ชน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นผู้รู้เรื่องการพนันไก่ชน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับไก่ชนแบบรอบด้าน ทำให้นายศรัณย์ เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การชนไก่ พฤติกรรมไก่ชน และโลกของไก่ชนเป็นอย่างดี นายศรัณย์จึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่ชนเป็นอย่างมาก เพราะได้สำรวจตั้งแต่การเดิมพันไก่ตามพื้นที่ หรือรูปแบบออนไลน์


ประวัติการศึกษา

นายศรัณย์ แสงเงิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร และมาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านวิทยาการสัตว์ปีก และตอนนี้เขาก็มีความรู้เรื่องไก่เป็นอย่างมาก และเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ไก่ชนออนไลน์มาเป็นเวลากว่า 5 ปี มีความรู้และความเข้าใจทางด้านการเล่นไก่หรือการพนันไก่เป็นอย่างมาก และมีประสบการณ์ในการจัดหาการแข่งขันไก่ชนในชุมชนหรือสถานที่ต่างๆ


ประสบการณ์และคุณสมบัติในการทำงาน

นายศรัณย์ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพนันไก่ชนออนไลน์ รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ และกฎกติการในการเดิมพันไก่ชนผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ เขาทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อมูล ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการแข่งขันไก่ชนจากทุกพื้นภาค ไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศ

จึงได้เขียนบทความที่ได้รับการวิจัยมาเป็นอย่างดีที่เกี่ยวข้องกับไก่ชน ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของไก่ชน สายพันธุ์วัว วิธีการฝึกอบรมไก่ โภชนาการและสุขภาพของไก่ เทคนิคการผสมพันธุ์ของไก่อีกด้วย ไก่ชนถือเป็นกีฬาพื้นบ้าน และนายศรัณย์ก็ให้ความสนใจและพร้อมเผยแพร่ และเขามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาเว็บไซต์ไก่ชนออนไลน์ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเล่นพนันไก่ชน

 

Address : Chiang Mai ,Thailand